top of page

Tehlikeli Madde TaşımacılığıTehlikeli madde taşımacılığında yangın söndürme sisteminin önemi


Standart yollarda çok sayıda tehlikeli madde taşınmaktadır. Genellikle tehlikeli olarak kabul edilmeyen bu mallardan bazıları yuvarlak kereste, ahşap, talaş ve turba gibi yanıcı, lifli mallar olabilir.


Bu malların taşınmasında kullanılan araçların bazen sigorta şirketleri tarafından yangın söndürme sistemleri ile korunması talep edilmektedir. Yangın söndürme sistemi normalde motor bölmesini ve ısıtıcıyı korur, ancak bazı durumlarda güç aktarım organını ve hidrolik ekipmanı da korur.

Dafo Araç Yangın Söndürme Sistemleri


Dafo, kereste taşıyan kamyonlar için benzersiz bir konsept geliştirdi. TruckLine adlı "hepsi bir arada" kompakt bir sistem yangın söndürme konsepti, hızlı kurulum, kısa bakım süresi ile pazardaki ihtiyacı karşılar. Aynı zamanda sistemin maliyeti oldukça düşüktür.


Yangın söndürme sistemi, yangın alarmı aracılığıyla elektriksel olarak aktifleştirilir. Sistem aynı zamanda operatör kabininde bulunan alarm paneli veya harici bir aktivasyon noktası üzerinden de aktifleştirilebilir. Yeni SBF regülasyonlarına uygun olması amacıyla vinçli kereste kamyonlarında hem kabinden hem de vinçten manuel aktifleşmeyi sağlayan Çift Ekran opsiyonu da bulunmaktadır.


Sistem Nasıl Çalışır?


Dafo yangın söndürme sistemi dört entegre unsurdan oluşur: Yangınları söndürmek

için koordine, hızlı ve verimli bir şekilde birlikte çalışan Yangın Algılama, Alarm,

Söndürme ve Kontrol. Yangın algılama sistemi lineer ısı algılama kablosundan oluşmaktadır. 180 derece aktivasyon sıcaklığına ulaşıldığında tetiklenen bir alarm sinyali ve sabit bir sıcaklık sensörüne sahiptir. Bu sinyal, azot tüpünü söndürme sıvısı tankına boşaltan itici kartuşu tetikler.


Forrex yangın söndürme sıvısı boru sistemi ile nozüllere dağıtılır. Aynı zamanda alarm sistemi aktifleşerek korna ve ışıklı sinyal ile sürücüyü uyaracaktır. Sıvı madde oksijeni yangından uzaklaştıracak, aşırı ısınmış motor parçalarını soğutacak, yanan malzemeyi kaplayacak, yüzeylere yapışacak ve yeniden tutuşmayı etkili bir şekilde önleyecektir. Aşındırıcı olmayan Forrex, aynı zamanda çevre dostu bir sıvıdır.


Sistemin kontrol ünitesinde, geçmişteki olaylara erişerek önceki vakaların analizinin yapılabilmesini sağlayan Gerçek Zamanlı Saat ve Olay Günlüğü bulunur.


Siz de araçlarınızda Dafo tercih edin, operasyonlarınızın aksama riskini ortadan kaldırın!Comments


Yazı: Blog2_Post
bottom of page